Om föreningen

 

Ervalla med omnejd biodlareförening

Föreningen bildades 1914 av nio män från Ervallabygden. Alla bodde inte i centralorten, därav tillägget ” med omnejd”.
År 1917 hade medlemsantalet ökat till trettiotvå, några bosatta  i Avdala och Frövi. Efterhand tillkom medlemmar från Axberg, Hovsta och Fellingsbro. Medlemsantalet har de senaste året legat runt tjugofem, nu är vi ett trettiotal medlemmar. Hela södra Bergslagen är väl representerat och cirka en tredjedel av föreningens medlemmarna är kvinnor.

 

Möteslokal är Kvarnfallsstugan, Ervalla Hembygdsgård.

Medlemmarna har också möjlighet att vara med på de arrangemang som anordnas av Örebro Läns biodlaredistrikt.