Föreningslänkar

SBR - Sveriges Biodlares Riksförbund

Örebrodistriktet

Nysunds biodlarförening

Södra Närkes biodlarförening

VästraNärkesbiodlarförening

Aktuella kurser

Studieförbundet Vuxenskolan - Örebro

SBR - utbildningar

Biavel

Föreningen Svensk Buckfastavel

Ligusticagruppen

Nordbiföreningen

Svensk Biavel

Svenska Carnica Gruppen

 

Biodling

  Bikalendern

 
Biets utveckling - film   Från ägg till färdigt bi
 
En drottning kryper ur sin cell och ett varroakvalster får en ny värd - film En bidrottnings födelse
 
Bisamhället som superorganism Artikel från RIBA Newsletter om Keith Delaplain och hans syn på bisamhället som superorganism (engelska)