Länkar

Föreningslänkar

SBR – Sveriges Biodlares Riksförbund

Örebrodistriktet

Nysunds biodlarförening

Södra Närkes biodlarförening

VästraNärkesbiodlarförening

Aktuella kurser

Studieförbundet Vuxenskolan – Örebro

SBR – utbildningar

Biavel

Föreningen Svensk Buckfastavel

Ligusticagruppen

Nordbiföreningen

Svensk Biavel

Svenska Carnica Gruppen

 

Biodling

  Bikalendern

 Naturlig bihållning – film med Jerry Dunbar, 40 år som biodlare. Bra information om biodling  National Geographic Documentary PBS Natural Beekeeping Biets utveckling – film   Från ägg till färdigt bi En drottning kryper ur sin cell och ett varroakvalster får en ny värd – film En bidrottnings födelse Bisamhället som superorganism Artikel från RIBA Newsletter om Keith Delaplain och hans syn på bisamhället som superorganism (engelska)